Learn how to make sculptures out of cardboard / Dysgu sut i wneud cerfluniau allan o gardbord

Create your own Cardboard Sculptures

– Part of our Criw Celf Activities –

Fancy learning how to make sculptures out of cardboard? Then join AJ Stockwell as they talk you through the process.


Creu eich Cerfluniau Cardbord eich hun

– Rhan o’n Gweithgareddau Criw Celf –

Awydd dysgu sut i wneud cerfluniau allan o gardbord? Yna ymunwch ag AJ Stockwell wrth iddyn nhw siarad â chi trwy’r broses.

File Type: www
Categories: 3D, Art, Sculpture
Tags: Keystage 3, Keystage 4