How to make sculptures out of foil / Sut i wneud cerfluniau allan o ffoil

Creating foil sculptures

-Part of our Criw Celf Activities –

Join AJ Stockwell as they show you how to make sculptures using foil.


Creu cerfluniau ffoil

  -Rhan o’n Gweithgareddau Criw Celf –

Ymunwch ag AJ Stockwell wrth iddyn nhw ddangos i chi sut i wneud cerfluniau gan ddefnyddio ffoil.

File Type: www
Categories: 3D, Art, Sculpture
Tags: Keystage 2, Keystage 3