Jonathan James delivers a talk on deepening our musical listening / Mae Jonathan James yn traddodi sgwrs ar ddyfnhau ein gwrando cerddorol

Creative listening talk

Join Jonathan James with this video in on creative listening offering you 8 tips for deepening our musical listening and for making it more creative.


Sgwrs gwrando greadigol

Ymunwch â Jonathan James gyda’r fideo hwn ar wrando creadigol gan gynnig 8 awgrym i chi ar gyfer dyfnhau ein gwrando cerddorol ac ar gyfer ei wneud yn fwy creadigol.


Playlist:

File Type: www
Categories: Music, Talks
Tags: Higher Education, Keystage 4, Keystage 5