Learn how to make collagraphs / Dysgu sut i wneud colagraffau

How to make collographs

-Part of our Criw Celf Activities –

Join Bill Chambers as he walks you through how to create collagraphs in this video tutorial session.


Sut i wneud collograffau

-Rhan o’n Gweithgareddau Criw Celf –

Ymunwch â Bill Chambers wrth iddo eich tywys trwy sut i greu collagraffau yn y sesiwn diwtorial fideo hon.

 

File Type: www
Categories: Art, Print
Tags: Keystage 3, Keystage 4