Learn how to make sculptural talismans / Dysgu sut i wneud talismans cerfluniol

How to make sculptural talismans

-Part of our Criw Celf Activities –

Join Nick Davies as she walks you through how to create sculptural talismans in this video tutorial session.


Sut i wneud talismans cerfluniol

-Rhan o’n Gweithgareddau Criw Celf –

Ymunwch â Nick Davies wrth iddi eich tywys trwy sut i greu talismans cerfluniol yn y sesiwn diwtorial fideo hon.


Download your work pack here / Dadlwythwch eich pecyn gwaith yma
File Type: www
Categories: 3D, Art, Sculpture
Tags: Keystage 4, Keystage 5