Learn how to make stitched badges / Dysgu sut i wneud bathodynnau wedi'u pwytho

How to make stitched badges

-Part of our Criw Celf Activities –

Join Marion Cheung as she walks you through how to stitched badges from textiles in this video tutorial session.


Sut i wneud bathodynnau wedi’u pwytho

-Rhan o’n Gweithgareddau Criw Celf –

Ymunwch â Marion Cheung wrth iddi eich tywys trwy sut i bwytho bathodynnau o decstilau yn y sesiwn diwtorial fideo hon.


Download your work pack here / Dadlwythwch eich pecyn gwaith yma
File Type: www
Categories: Art, Craft, Textiles
Tags: Keystage 3