Learn how to make your own panpipes out of straws/ Dysgwch sut i wneud eich pibellau eich hun allan o welltiau

Make your own panpipes

-Part of our Soundworks activities-

This week we are looking at creating birdsong music . Have a go at making your own panpipes out of straws with the PDF instructions or watch the video showing you each step. Why not play along to the audio provided for a bit of extra fun?


Gwnewch eich pibellau eich hun

Yr wythnos hon rydym yn edrych ar greu cerddoriaeth caneuon adar. Rhowch gynnig ar wneud eich pibellau eich hun gyda’r cyfarwyddiadau PDF neu gwyliwch y fideo yn dangos pob cam i chi. Beth am chwarae draw i’r sain a ddarperir ar gyfer ychydig o hwyl ychwanegol?


If you would prefer to watch the video rather than read the instructions just click below
Os byddai’n well gennych wylio’r fideo yn hytrach na darllen y cyfarwyddiadau, cliciwch isod:

File Type: www
Categories: Instrument Making, Music
Tags: Keystage 2, Keystage 3, SEND