Learn how to use adhesive transfer to make art / Dysgu sut i ddefnyddio trosglwyddiad gludiog i wneud celf

How to use adhesive transfer

-Part of our Criw Celf Activities –

Join Bill Chambers as he walks you through how to create adhesive transfer in this video tutorial session.


Sut i ddefnyddio trosglwyddiad gludiog

-Rhan o’n Gweithgareddau Criw Celf –

Ymunwch â Bill Chambers wrth iddo eich tywys trwy sut i greu trosglwyddiad gludiog yn y sesiwn diwtorial fideo hon.

File Type: www
Categories: Art, Print
Tags: Keystage 3, Keystage 4, Keystage 5