Learn how to write with faux calligraphy / Dysgu sut i ysgrifennu gyda chaligraffeg ffug

Learn How to Create Faux Calligraphy

– Part of our Criw Celf Activities –

Ever wanted to create beautifully written letters or hand made posters with impressive looking text? Join Lann Niziblian as he shows you how to create Faux Calligraphy with our series of 6 videos.


Dysgu Sut i Greu Caligraffeg Faux

– Rhan o’n Gweithgareddau Criw Celf –

Ydych chi erioed wedi bod eisiau creu llythyrau wedi’u hysgrifennu’n hyfryd neu bosteri wedi’u gwneud â llaw gyda thestun trawiadol? Ymunwch â Lann Niziblian wrth iddo ddangos i chi sut i greu Caligraffeg Faux gyda’n cyfres o 6 fideo.


Download your worksheet here/Dadlwythwch eich taflen waith yma
File Type: www
Categories: Art, Calligraphy, Lettering
Tags: Keystage 3, Keystage 4, Keystage 5