Music and health fact sheet, 3 different music quizzes, and spotlights on some of the musicians we work with.

Make Music Day 2020

For Make Music Day 2020 we are celebrating some of the wonderful musicians we regularly work with. We have our musician profiles and some of their audio/videos for you to listen to and if you click on their profiles you can head straight over to their personal websites. Alongside this we have a fact sheet on the benefits of music on your mental health and 3 fun music quizzes for you to do!


Diwrnod Gwneud Cerddoriaeth 2020

Ar gyfer Diwrnod Gwneud Cerddoriaeth 2020 rydyn ni’n dathlu rhai o’r cerddorion gwych rydyn ni’n gweithio gyda nhw’n rheolaidd. Mae gennym ein proffiliau cerddorion a rhai o’u sain / fideos i chi wrando arnyn nhw ac os ydych chi’n clicio ar eu proffiliau gallwch chi fynd yn syth i’w gwefannau personol. Ochr yn ochr รข hyn mae gennym daflen ffeithiau ar fuddion cerddoriaeth ar eich iechyd meddwl a 3 chwis cerddoriaeth hwyl i chi ei wneud!

File Type: www
Categories: Music, Performance, Quiz
Tags: Higher Education, Keystage 3, Keystage 4, Keystage 5