Learn how to make your own guitar using a box / Dysgwch sut i wneud eich gitâr eich hun gan ddefnyddio blwch

Make your own box guitar

-Part of our Soundworks activities-

This week we are looking at creating music for Musicals . Have a go at making your own box guitar with the PDF instructions or watch the video showing you each step. Why not play along to the audio provided for a bit of extra fun?


Gwnewch eich gitâr blwch eich hun

-Part o’n gweithgareddau Soundworks

Yr wythnos hon rydym yn edrych ar greu cerddoriaeth ar gyfer Sioeau Cerdd. Rhowch gynnig ar wneud eich gitâr blwch eich hun gyda’r cyfarwyddiadau PDF neu gwyliwch y fideo yn dangos i chi bob cam. Beth am chwarae draw i’r sain a ddarperir ar gyfer ychydig o hwyl ychwanegol?


If you would prefer to watch the video rather than read the instructions just click below
Os byddai’n well gennych wylio’r fideo yn hytrach na darllen y cyfarwyddiadau, cliciwch isod:

File Type: www
Categories: Instrument Making, Music
Tags: Keystage 2, Keystage 3, SEND