Learn how to make your own castanets / Dysgwch sut i wneud eich castanets eich hun

 Make your own castanets

-Part of our Soundworks activities-

This week we are looking at creating animal music . Have a go at making your own castanets with the PDF instructions or watch the video showing you each step. Why not play along to the audio provided for a bit of extra fun?


Gwnewch eich castanets eich hun

-Part o’n gweithgareddau Soundworks

Yr wythnos hon rydym yn edrych ar greu cerddoriaeth anifeiliaid. Rhowch gynnig ar wneud eich castanets eich hun gyda’r cyfarwyddiadau PDF neu gwyliwch y fideo yn dangos i chi bob cam. Beth am chwarae draw i’r sain a ddarperir ar gyfer ychydig o hwyl ychwanegol?


If you would prefer to watch the video rather than read the instructions just click below
Os byddai’n well gennych wylio’r fideo yn hytrach na darllen y cyfarwyddiadau, cliciwch isod:

File Type: www
Categories: Instrument Making, Music
Tags: Keystage 2, Keystage 3, SEND