How to make your own drum kit from objects in your house / Sut i wneud eich pecyn drwm eich hun o wrthrychau yn eich tŷ

Make your own drum kit

-Part of our Soundworks activities-

This week we are looking at creating Disney music . Have a go at making your own drumkit out of things you find around the home with the PDF instructions or watch the video showing you each step. Why not play along to the audio provided for a bit of extra fun?


Gwnewch eich cit drwm eich hun

-Part o’n gweithgareddau Soundworks

Yr wythnos hon rydym yn edrych ar greu cerddoriaeth Disney. Rhowch gynnig ar wneud eich pecyn drwm eich hun allan o bethau rydych chi’n dod o hyd iddyn nhw o gwmpas y cartref gyda’r cyfarwyddiadau PDF neu gwyliwch y fideo yn dangos pob cam i chi. Beth am chwarae draw i’r sain a ddarperir ar gyfer ychydig o hwyl ychwanegol?


If you would prefer to watch the video rather than read the instructions just click below
Os byddai’n well gennych wylio’r fideo yn hytrach na darllen y cyfarwyddiadau, cliciwch isod:

File Type: www
Categories: Instrument Making, Music
Tags: Keystage 2, Keystage 3, SEND