Instructions and templates to make your own cat, wolf, bird and duck masks / Cyfarwyddiadau a thempledi i wneud eich masgiau cath, blaidd, adar a hwyaden eich hun

Mask Making

Watch our tutorial videos to help you make your own masks inspired by the animals from Peter and the Wolf. Download your own instructions and template pack below to start make your own masks at home. Enjoy!

(Templates are best printed onto thicker paper or card)


Gwneud Masgiau

Gwyliwch ein fideos tiwtorial i’ch helpu chi i wneud eich masgiau eich hun wedi’u hysbrydoli gan yr anifeiliaid gan Peter and the Wolf. Dadlwythwch eich cyfarwyddiadau a’ch pecyn templed eich hun isod i ddechrau gwneud eich masgiau eich hun gartref. Mwynhewch!

(Mae’n well argraffu templedi ar bapur neu gerdyn mwy trwchus)


If you would prefer to follow the video instructions just click below:

https://youtube.com/playlist?list=PLagNc1Hy0DxIIAoaHBcXHaz9ZzTtvjvcQ

File Type: www
Categories: 3D, Activity Pack, Art, Craft
Tags: Keystage 2, Keystage 3, Keystage 4