An education pack all about female composers and suitable for schools and adults / Pecyn addysg sy'n ymwneud â chyfansoddwyr benywaidd ac sy'n addas ar gyfer ysgolion ac oedolion

Melodies & Maestros Female Composers Pack

As part of our International Concert Series we are continuing to develop out our Education Packs. These are linked to classical music and our international concert series events and are suitable for home learning and use in the classroom in school.

Our Melodies & Maestros packs come in 3 different stages for you to choose from – Beginner, Intermediate and Maestro (advanced). Just pick which one you think suits you, download and enjoy!

This pack is all about Female Composers. Education Packs – Available for learning from Keystage 2+ (including adults!)


Melodies & Maestros Pecyn Cyfansoddwyr Benywaidd

Fel rhan o’n Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol rydym yn parhau i ddatblygu ein Pecynnau Addysg. Mae’r rhain yn gysylltiedig â cherddoriaeth glasurol a’n digwyddiadau cyfres cyngherddau rhyngwladol ac maent yn addas i’w dysgu gartref a’u defnyddio yn yr ystafell ddosbarth yn yr ysgol.

Mae ein pecynnau Melodies & Maestros yn dod mewn 3 cham gwahanol i chi ddewis ohonynt – Dechreuwr, Canolradd a Maestro. Dewiswch pa un rydych chi’n meddwl sy’n addas i chi, lawrlwythwch a mwynhewch!

Mae’r pecyn hwn i gyd yn ymwneud â’r Cyfansoddwyr Benywaidd. Pecynnau Addysg – Ar gael i’w dysgu o Keystage 2+ (gan gynnwys oedolion!)


Accompanying playlist: 

Accompanying video: 

File Type: zip
Categories: Education Pack, Music
Tags: Keystage 2, Keystage 3, Keystage 4, Keystage 5