Activity and narration pack on Peter and the Wolf / Pecyn gweithgaredd a naratif ar Peter and the Wolf

Peter and the Wolf Workpack

Listen to our Peter and the Wolf playlist and download our music activity pack – suitable for ages 5+. Just pick from the colour coded sections and decide which level is right for you – Beginner, Intermediate, Advanced or Maestro!


Pecyn gwaith Peter a’r Blaidd

Gwrandewch ar ein rhestr chwarae Peter and the Wolf a dadlwythwch ein pecyn gweithgaredd cerdd – sy’n addas ar gyfer 5+ oed. Dewiswch o’r adrannau â chodau lliw a phenderfynwch pa lefel sy’n iawn i chi – Dechreuwr, Canolradd, Uwch neu Maestro!


Playlist:

 

File Type: zip
Categories: Activity Pack, Education Pack, Music
Tags: Keystage 2, Keystage 3, Keystage 4, Keystage 5