Linked to the orchestral concert that should have taken place on the 3/4/2020 at St David's Hall/ Yn gysylltiedig â'r cyngerdd cerddorfaol a ddylai fod wedi digwydd ar y 3/4/2020 yn Neuadd Dewi

Philharmonic Orchestral Concert 3/4/2020

An exciting array of content for you to enjoy, linked to the orchestral concert that should have taken place on the 3/4/2020 at St David’s Hall with the Philharmonic Orchestra as part of the International Concert Series.
Click the download button to download the quiz and four infographs on the composers.

Conductor – Pablo Heras-Casado | Soloist – Daniel Kharitonov, Piano

Rimsky-Korsakov –  Capriccio Espagnol | Liszt – Piano Concerto No 1 | Prokofiev – Classical Symphony | Stravinsky – The Firebird Suite (1945 version)


Cyngerdd Cerddorfa Ffilharmonig 3/4/2020

Amrywiaeth gyffrous o gynnwys i chi ei fwynhau, wedi’i gysylltu â’r cyngerdd cerddorfaol a ddylai fod wedi digwydd ar y 3/4/2020 yn Neuadd Dewi gyda’r Gerddorfa Ffilharmonig fel rhan o’r Gyfres Cyngherddau Ryngwladol.
Cliciwch y botwm lawrlwytho i lawrlwytho’r cwis a phedwar ffeithlun ar y cyfansoddwyr.

Arweinydd – Pablo Heras-Casado | Unawdydd – Daniel Kharitonov, Piano

Rimsky-Korsakov –  Capriccio Espagnol | Liszt – Piano Concerto No 1 | Prokofiev – Classical Symphony | Stravinsky – The Firebird Suite (1945 version)


Concert Playlist/Rhestr Chwarae Cyngerdd:

 

 

File Type: www
Categories: Composer Profiles, Composition Fact Sheets, Education Pack, Instrument Fact Sheets, Music, Quiz
Tags: Higher Education, Keystage 3, Keystage 4, Keystage 5