A set of musical videos and stories designed for the under 5's / Set o fideos a straeon cerddorol wedi'u cynllunio ar gyfer plant dan 5 oed

Tiddly Prom Advent Calendar 2020

For December 2020 we are uploading new and exciting content from the 1st all the way up to the 25th December – Christmas Day! Each door will have something new behind it and you can join Bert as he opens his Musical Advent Calendar on days 1, 8, 15, 22 and 24th December! What will he discover behind each door? New musical songs with all the favourite Tiddly Prom Characters for an exciting lead up to Christmas: Suitable for under 5’s

Tiddly Prom is Trade Mark Registered.


Calendr Adfent Tiddly Prom 2020

Ar gyfer mis Rhagfyr 2020 rydym yn uwchlwytho cynnwys newydd a chyffrous o’r 1af yr holl ffordd hyd at 25ain Rhagfyr – Dydd Nadolig! Bydd gan bob drws rywbeth newydd y tu ôl iddo a gallwch ymuno â Bert wrth iddo agor ei Galendr Adfent Cerddorol ar ddiwrnodau 1, 8, 15, 22 a 24ain Rhagfyr! Beth fydd yn ei ddarganfod y tu ôl i bob drws? Caneuon cerddorol newydd gyda phob un o hoff Gymeriadau Tiddly Prom ar gyfer cyfnod cyffrous hyd at y Nadolig: Addas ar gyfer plant dan 5 oed

Mae Tiddly Prom wedi’i Gofrestru â Nodau Masnach.

File Type: www
Categories: Music, Performance
Tags: Early Years