A musical story designed for your under 5's / Stori gerddorol wedi'i chynllunio ar gyfer eich plant dan 5 oed

Tiddly Prom: The Day of the Big Parade

The Tiddly Prom is a real treat for tiny tots and grown-ups, and is the ideal introduction to music and its many classical instruments featured in a magical medley of magic and storytelling.

Join Bert and Cherry and their musician friends in this specially created video all about the day the parade was cancelled. With a fun story and plenty of music, your little ones will want to keep watching!

Tiddly Prom is Trade Mark Registered.


Prom Tiddly: Diwrnod yr Orymdaith Fawr

Mae’r Tiddly Prom yn wledd go iawn ar gyfer plant bach a phobl ifanc, a dyma’r cyflwyniad delfrydol i gerddoriaeth a’i nifer o offerynnau clasurol sydd i’w gweld mewn medal hudol o hud ac adrodd straeon.

Ymunwch â Bert a Cherry a’u ffrindiau cerddorol yn y fideo hon a grëwyd yn arbennig am y diwrnod y cafodd yr orymdaith ei chanslo. Gyda stori hwyliog a digon o gerddoriaeth, bydd eich rhai bach eisiau dal i wylio!

Mae Tiddly Prom wedi’i Gofrestru â Nodau Masnach.

File Type: www
Categories: Music, Performance
Tags: Early Years