A2: Criw Celf

A2: Criw Celf2020-05-04T09:14:03+01:00

Mae A2: Criw Celf yn cynnig i artistiaid ifainc raglen amrywiol o gyfleoedd i weithio gydag artistiaid proffesiynol, curaduron, dylunwyr, gwneuthurwyr ffilmiau etc i gael dealltwriaeth ehangach a mwy o brofiad o arfer yn y celfyddydau gweledol ar hyn o bryd. Mae Criw Celf yn gweithio gyda phobl ifanc sy’n dangos dawn neu ddiddordeb neilltuol yn y celfyddydau gweledol yn gymorth iddynt ddatblygu’u potensial yn llawn.

Cyngor Celfyddydau Cymru sy’n cyllido A2: Criw Celf ac Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig sy’n ei redeg, yn gweithio ar y cyd â chyrff yn y celfyddydau, orielau a cholegau i sefydlu ein gweithgaredd ym mwrdeistrefi sirol Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Caerdydd, Bro Morgannwg a Phen-y-bont ar Ogwr.

Join | Ymunwch A2 Criw Celf

Criw Celf Adnoddau Ar-lein