5 October 2016

Teachers’ Course – Making Masks & DramaCwrs Athrawon – Gwneud Masgiau a Drama

Three day visual arts and drama training for primary school teachers and artists

An opportunity for primary school teachers to learn techniques in making masks using simple and inexpensive materials suitable for the classroom.  First explore story telling and character, then create an impressive mask. Lastly you will work on drama and movement techniques to animate your character.

Throughout the process you will consider and plan ways to include the activities in your own schemes of work.

This course is part of the A2 connect arts & education network for Central South Wales’ Messy Rooms programme of training and CPD for teachers and artists.

Messy rooms is a programme of activities for teachers to promote and develop an enjoyment and engagement in creative processes. A selection of training opportunities and events will demonstrate how creative learning flourishes in ‘messy’ apparently chaotic spaces. By working with artists throughout a process of creation so the order existing within the chaos will be illuminated.

Monday 7 November – Wednesday 9 November 9.00am – 3.00pm at the Bute Park Education Centre, Cardiff.
Places on the course are free to book and the network will also pay the cost of supply staff up to £180 per day.

This course is led by Bettina Reeve with Louise Osborne from the Royal Welsh College of Music and Drama. Specific curriculum advice will be input by the Education Department of Cardiff Metropolitan University.

The sessions will take into account:

 • links to the literacy and numeracy framework
 • also the many cross curricular and thematic relevances
 • how mask making introduces exploration of emotions, feelings, characters and physicality.
 • providing an immediately relevant toolkit for work in the classroom.

Book a place now!

 

Hyfforddiant tridiau yn y celfyddydau gweledol i athrawon ysgol gynradd ac artistiaid

Cyfle i athrawon ysgol gynradd ddysgu technegau gwneud masgiau gan ddefnyddio deunyddiau syml a rhad, addas i’r ystafell ddosbarth. Byddwch yn creu masgiau trawiadol ac wedyn yn chwilio technegau i animeiddio a chreu cymeriad. Trwy’r gwaith ar ei hyd byddwch yn ystyried ac yn cynllunio ffyrdd o gynnwys y gweithgareddau yn eich cynlluniau gwaith eich hun.

Mae’r cwrs yma’n rhan o Siop Siafins, rhaglen hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol Parhaus rhwydwaith celfyddydau ac addysg Canol De Cymru A2:Clymu i athrawon ac artistiaid.

Dydd Llun 7 Tachwedd – dydd Mercher 9 Tachwedd 9.00am – 3.00pm yng Nghanolfan Addysg Parc Bute, Caerdydd. Mae llefydd ar y cwrs am ddim i’w cadw a bydd y rhwydwaith hefyd yn talu cost staff cyflenwi hyd at £180 y diwrnod.

Arweinir y cwrs yma gan Bettina Reeve gyda Louise Osborne o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Prifysgol Fetropolitanaidd Caerdydd fydd yn cyfrannu’r cyngor penodol ynghylch y cwricwlwm.

Bydd y sesiynau’n cwmpasu:

● cysylltiadau â’r fframwaith llythrennedd a rhifogrwydd
● hefyd y mathau lawer o berthnasedd trawsgwricwlaidd a thematig
● sut y mae gwneud masgiau yn cyflwyno chwilio emosiynau, teimladau, cymeriadau a natur y corff.
● cynnig pecyn cymorth i waith yn yr ystafell ddosbarth, sy’n berthnasol yn y fan.

Cadwch le rhag blaen!

Coming soon

 1. Wed 29th May 2024

  Get Moving!

  11:30AM - 12:30 PM
  Eastern Leisure Centre
View Events

Cardiff Classical

Sign up to our mailing list to receive information on all Arts Active activities, including our classical music concerts across Cardiff.

Sign Up Now

Plwg is the place for artists and teachers to find and share great arts education opportunities

plwg.cymru is the all-Wales arts, culture and education matchmaking website to support collaboration between teachers, creatives, arts and cultural organisations.
EXPLORE OPPORTUNITIES