Crëwyd Open Orchestras yn 2013 i fynd i’r afael â diffyg grwpiau cerddorol mewn ysgolion AAA. Cafodd y rhaglen ei threialu’n wreiddiol mewn chwe ysgol AAA yn ne-orllewin Lloegr yn 2013-15, ac mae Open Orchestras wedi ei ddatblygu yn ofalus ar batrwm cyfranogi gyda cherddorion ifainc anabl, athrawon ac arweinwyr cerdd. Gyda’r cynllun arbennig hwn eisoes wedi lledu trwy Loegr, lansiodd Actifyddion Artisitg y Gerddorfa Agored gyntaf yng Nghymru yn nhymor yr hydref 2018 gydag ysgol Riverbank yng Nghaerdydd. Creodd hyn y gerddorfa gyntaf o blant AAA yng Nghymru. Gobeithiwn y bydd y project hwn yn parhau ac yn ysbrydoli’r plant sy’n cymryd rhan i ddysgu cerddoriaeth a mwynhau’r celfyddydau.

Mae diogelwch ein cyfranogwyr a’n tiwtoriaid yn bwysig iawn i ni. Oherwydd yr amgylchiadau o amgylch yr achos COVID19 cyfredol, nid yw’r holl sesiynau Open Orchestra yn cael eu cynnal ar hyn o bryd nes y rhoddir rhybudd pellach. 

Fodd bynnag – Byddwn yn uwchlwytho gweithgareddau a cherddoriaeth newydd tra na all ein Cerddorfa Agored mewn gweithgareddau personol ddigwydd. Edrychwch arnyn nhw isod …