27 January 2017

Romeo & Juliet Schools WorkshopsRomeo & Juliet Gweithdai Ysgolion

Omidaze Productions are now taking bookings for thier school workshops for primary and secondary students (years 5-11) to accompany thier Spring production of Romeo & Juliet.

Omidaze will come to your school and deliver a 2.5 hour workshop on power, politics and Shakespeare. The workshops will explore the story of Romeo & Juliet, the characters & language PLUS the themes raised in the production.

LEARNING OUTCOME
Students will understand Shakespeare, Romeo & Juliet and our political system as a result of the workshop.

The workshops will take students on an empowering whirlwind interactive tour of our UK and Welsh parliamentary and electoral systems AND introduce them to Shakespeare and Iambic Pentameter – all in 2 and a half hours!

For years 5-11.

Book now by emailing us on y.murphy1@ntlworld.com.

Workshops available from March 2017.

Cost £200.

omidaze.co.ukY gwanwyn hwn mae Omidaze unwaith yn rhagor yn rhoi dehongliad newydd ar Shakespeare gyda chynhyrchiad newydd o Romeo & Juliet.

Rydym yn awr yn debyn archebion ar gyfer ein rhaglen o weithdai ysgolion a fydd yn cyd-fynd â’r sioe. Mae gweithdai ar gael ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd ar gyfer blynyddoedd 5 hyd at 11 o fis Mawrth 2017 ymlaen.
Fe ddaw Omidaze i’ch ysgol er mwyn darparu gweithdy 2.5 awr o hyd ar rym, gwleidyddiaeth a Shakespeare. Bydd y gweithdai yn archwilio stori Romeo a Juliet, y cymeriadau a’r iaith A’R themâu a drafodir yn y cynhyrchiad.

CANLYNIAD DYSGU
Bydd myfyrwyr yn deall ein system wleidyddol, Shakespeare a Romeo & Juliet.
.
Bydd y gweithdai yn mynd a’r myfyrwyr ar daith ryngweithiol chwim a grymusol o’n sustemau llywodraethol ac etholiadol yn y DU a Chymru A’U cyflwyno nhw i Shakespeare a’i fesur pum ban dyrchafedig  – a’r cyfan oll o fewn 2 ½ awr ac am ddim ond £200! Ar gyfer blynyddoedd 5-11.

Mae’n hanfodol archebu lle yn gynnar felly anfonwch e-bost os gwelwch yn dda at y.murphy1@ntlworld.com er mwyn archebu.

Gweithdai ar gael o fis Mawrth 2017 ymlaen.

£200.

http://www.omidaze.co.uk/

Coming soon

  1. Wed 29th May 2024

    Get Moving!

    11:30AM - 12:30 PM
    Eastern Leisure Centre
View Events

Cardiff Classical

Sign up to our mailing list to receive information on all Arts Active activities, including our classical music concerts across Cardiff.

Sign Up Now

Plwg is the place for artists and teachers to find and share great arts education opportunities

plwg.cymru is the all-Wales arts, culture and education matchmaking website to support collaboration between teachers, creatives, arts and cultural organisations.
EXPLORE OPPORTUNITIES