Creative writing taking inspiration from the outdoors for under 12's / Ysgrifennu creadigol yn cymryd ysbrydoliaeth o'r awyr agored i blant dan 12 oed

Creative Writing: a walk with words in the woods (under 12’s)

Mike Church will be taking inspiration for creative writing from the outdoors in this first set of  videos. “If you go down to the woods today…. you’ll get the surprise of a thousand stories waiting to be told”. Join Mike Church on an adventure to find out where stories begin and journey with me to find a way out of the woods. He will be live outdoors hunting down inspiration and being careful to avoid the wolves!


Ysgrifennu Creadigol: taith gerdded gyda geiriau yn y coed (dan 12 oed)

Bydd Mike Church yn cymryd ysbrydoliaeth ar gyfer ysgrifennu creadigol o’r awyr agored yn y cyntaf hwn o  fideo. “Os ewch chi i lawr i’r coed heddiw …. fe gewch chi syndod o fil o straeon yn aros i gael eu hadrodd”. Ymunwch â Mike Church ar antur i ddarganfod ble mae straeon yn cychwyn ac yn teithio gyda mi i ddod o hyd i ffordd allan o’r coed. Bydd yn byw yn yr awyr agored yn hela ysbrydoliaeth ac yn ofalus i osgoi’r bleiddiaid!

File Type: www
Categories: Drama, Story Telling, Writing
Tags: Keystage 2