Learn how to make your own home made paintbrushes / Dysgwch sut i wneud eich brwsys paent cartref eich hun

How to make your own paintbrushes

-Part of our Criw Celf activities-

Fancy learning how to make your own paint brushes from things you can find in your garden or on a walk? Join Florence Boyd as she shows you how to make your home made brushes.


Sut i wneud eich brwsys paent eich hun

-Part o’n gweithgareddau Criw Celf

Awydd dysgu sut i wneud eich brwsys paent eich hun o bethau y gallwch chi ddod o hyd iddynt yn eich gardd neu ar daith gerdded? Ymunwch â Florence Boyd wrth iddi ddangos i chi sut i wneud brwsys cartref.

File Type: www
Categories: Art, Painting
Tags: Keystage 3, Keystage 4, Keystage 5