Learn to use ink pad printing to make art / Dysgu defnyddio argraffu pad inc i wneud celf

How to use Ink Pad Printing to create art

– Part of our Criw Celf Activities –

Fancy trying something a little bit different using shapes? Join Alyn Smith as he shows you how to use Ink Pad Printing to make art


Sut i ddefnyddio Argraffu Pad Ink i greu celf

– Rhan o’n Gweithgareddau Criw Celf –

Awydd rhoi cynnig ar rywbeth ychydig yn wahanol gan ddefnyddio siapiau? Ymunwch ag Alyn Smith wrth iddo ddangos i chi sut i ddefnyddio Argraffu Pad Ink i wneud celf

File Type: www
Categories: Art, Print
Tags: Keystage 3, Keystage 4