Learn how to animate objects through video / Dysgu sut i animeiddio gwrthrychau trwy fideo

Learn how to make animation

Part of our Criw Celf Activities –

Ever wondered how you could bring objects to life? Join Leo and Natasha Nicholson as they show you how to Make Animation.


Dysgu sut i wneud animeiddiad

Rhan o’n Gweithgareddau Criw Celf

Ydych chi erioed wedi meddwl sut y gallech chi ddod â gwrthrychau yn fyw? Ymunwch â Leo a Natasha Nicholson wrth iddyn nhw ddangos i chi sut i Wneud Animeiddiad.

 

File Type: www
Categories: Animation, Art, Digital
Tags: Keystage 3, Keystage 4