Prom Haf Soundworks 2022

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Prom Haf Soundworks yn ôl yn fyw ac wyneb yn wyneb eleni. Fel
rhan o’n rhaglen Soundworks – sesiynau creu cerddoriaeth i oedolion sydd a
corfforol a dysgu – byddwn yn cyflwyno cyngerdd awr o gerddoriaeth ar thema’r haf sy’n cynnwys
telyn, clarinét, piano a soprano.

Cynhelir y prom yn Lefel 1, Neuadd Dewi Sant, 1:00 – 2:00pm ddydd Mawrth 12 Gorffennaf 2022.
Gellir prynu tocynnau drwy’r ddolen Eventbrite hon: https://www.eventbrite.co.uk/e/soundworks-summer-prom-2022-tickets-3327196925 57