21 Mehefin 2022

Prom Haf Soundworks

Prom Haf Soundworks 2022

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Prom Haf Soundworks yn ôl yn fyw ac wyneb yn wyneb eleni. Fel
rhan o’n rhaglen Soundworks – sesiynau creu cerddoriaeth i oedolion sydd a
corfforol a dysgu – byddwn yn cyflwyno cyngerdd awr o gerddoriaeth ar thema’r haf sy’n cynnwys
telyn, clarinét, piano a soprano.

Cynhelir y prom yn Lefel 1, Neuadd Dewi Sant, 1:00 – 2:00pm ddydd Mawrth 12 Gorffennaf 2022.
Gellir prynu tocynnau drwy’r ddolen Eventbrite hon: https://www.eventbrite.co.uk/e/soundworks-summer-prom-2022-tickets-3327196925 57

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD