Mae’r Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig yn elusen gofrestredig sy’n cefnogi addysg, cymunedau a phrojectau ymgysylltu â’r gynulleidfa o Neuadd Dewi Sant (Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru) a’r Theatr Newydd (theatr Edwardaidd fawr ar gyfer perfformiadau yng Nghaerdydd).

Mae rhaglen Actifyddion Artistig yn cael ei hysbrydoli gan raglen amrywiol y ddau leoliad ac yn manteisio ar y profiad a’r adnoddau sydd ganddynt, a’u defnyddio i sbarduno mentrau creadigol. Ein nod yw annog pobl o’r rhai ieuengaf i’r henoed i gymryd rhan ac i fwynhau gweithgareddau celf.

Mae’r Ymddiriedol yn credu’n angerddol yng ngrym projectau celf o ansawdd uchel i ddenu, ysbrydoli a gweddnewid bywydau pobl ni waeth eu hamgylchiadau economaidd, diwylliannol a chymdeithasol.

Fel sefydliad elusennol, mae Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig yn dibynnu ar gymorth gan y sector corfforaethol, ymddiriedolaethau a sefydliadau yn ogystal ag unigolion er mwyn parhau i ddatblygu ei chysylltiadau cymunedol, gwaith gydag ysgolion, cymunedau a grwpiau dan anfantais ar hyd a lled Cymru.

Pwy sydd y tu ôl i Arts Active?