3 June 2020

Primary Schools Composition – Digital Course Summer 2020

A digital pack helping you to compose with Helen Woods / Pecyn digidol yn eich helpu i gyfansoddi gyda Helen Woods

Recommended playlist / Rhestr chwarae a argymhellir:

[fusion_code]PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vb3Blbi5zcG90aWZ5LmNvbS9lbWJlZC9wbGF5bGlzdC8xa2NOVHpxRW1kdUV2RG9Ic1ZLZ2FuIiB3aWR0aD0iMzAwIiBoZWlnaHQ9IjM4MCIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93dHJhbnNwYXJlbmN5PSJ0cnVlIiBhbGxvdz0iZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIj48L2lmcmFtZT4=[/fusion_code]


Accompanying videos for this pack / Fideos cyfeilio ar gyfer y pecyn hwn:


Primary Schools Composition – Digital Course Summer 2020

As part of our International Concert Series Extras each year we run composition workshops and concerts for both secondary and primary school children. Our primary school composition project should have seen composer Helen Woods working in 8 primary schools across the Vale of Glamorgan and Cardiff during March 2020, leading up to a concert at St David’s Hall with the Hermes Experiment. This project was working together with the Vale of Glamorgan Music Festival and supported by St David’s Hall, Arts Council Wales, Ty Cerdd and the Vale of Glamorgan Council.

Unfortunately due to the COVID19 outbreak this project had to be cancelled. We didn’t want pupils to miss out on this exciting opportunity to create their own music, so we have put together a pack for keystage 2 pupils to do with their teachers/parents/guardians at home, or in the classroom, where ever and whenever it is safe to do so. We hope you enjoy and we would love to hear your musical compositions.

This pack is aimed at keystage 2 pupils and looks at using stories to create musical compositions.

Cyfansoddiad Ysgolion Cynradd – Cwrs Digidol Haf 2020

Fel rhan o’n Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol – Ychwanegiadau bob blwyddyn rydym yn cynnal gweithdai cyfansoddi a chyngherddau ar gyfer plant ysgolion uwchradd a chynradd. Dylai ein project cyfansoddi ysgolion cynradd fod wedi gweld y cyfansoddwr Helen Woods yn gweithio mewn 8 ysgol gynradd ar draws Bro Morgannwg a Chaerdydd yn ystod Mawrth 2020, yn arwain at gyngerdd yn Neuadd Dewi Sant gyda’r Hermes Experiment. Roedd y prosiect hwn yn gweithio gyda Gŵyl Gerdd Bro Morgannwg gyda chefnogaeth Neuadd Dewi Sant, Cyngor Celfyddydau Cymru, Ty Cerdd a Chyngor Bro Morgannwg.

Yn anffodus, oherwydd y pandemig COVID19 bu’n rhaid canslo’r project hwn. Doedden ni ddim am i ddisgyblion golli’r cyfle cyffrous hwn i greu eu cerddoriaeth eu hunain, felly rydym wedi llunio pecyn i ddisgyblion cyfnod allweddol 2 ei wneud gyda’u hathrawon/rhieni/gwarcheidwaid gartref, neu yn yr ystafell ddosbarth, lle bynnag y bo’n ddiogel i wneud hynny. Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau a byddem wrth ein boddau yn clywed eich cyfansoddiadau cerddorol.

Anelir y pecyn hwn at ddisgyblion cyfnod allweddol 2 ac mae’n edrych ar ddefnyddio storïau i greu cyfansoddiadau cerddorol.
Categories: Composition, Education Pack, Music

Coming soon

View Events

Plwg is the place for artists and teachers to find and share great arts education opportunities

plwg.cymru is the all-Wales arts, culture and education matchmaking website to support collaboration between teachers, creatives, arts and cultural organisations.
EXPLORE OPPORTUNITIES