A video and downloadable fact sheet introducing you to the flute / Taflen ffeithiau fideo a dadlwythadwy yn eich cyflwyno i'r ffliwt

Instrument Introductions: The Flute

As part of our International Concert Series Extras programme we are adding in a feature on different musical instruments. These short videos will give you an in depth guide into how they work, what they sound like, what they look like and the repertoire written for them. These will be useful for composers, those studying music, or anyone who just fancies knowing a little bit more about the instruments themselves.


Cyflwyniadau Offerynnau: Y Ffliwt

Fel rhan o’n rhaglen Ychwanegiadau Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol rydym yn ychwanegu nodwedd ar wahanol offerynnau cerdd. Bydd y fideos byr hyn yn rhoi canllaw manwl i chi ar sut maen nhw’n gweithio, sut maen nhw’n swnio, sut olwg sydd arnyn nhw a’r repertoire a ysgrifennwyd ar eu cyfer. Bydd y rhain yn ddefnyddiol i gyfansoddwyr, y rhai sy’n astudio cerddoriaeth, neu unrhyw un sydd ddim ond yn ffansio gwybod ychydig mwy am yr offerynnau eu hunain.


Download your fact sheets here / Dadlwythwch eich taflenni ffeithiau yma

File Type: www
Categories: Instrument Fact Sheets, Instrument Introductions, Music
Tags: Higher Education, Keystage 3, Keystage 4, Keystage 5