Learn how to create paintings using shapes / Dysgu sut i greu paentiadau gan ddefnyddio siapiau

Learn how to create paintings using shapes

– Part of our Criw Celf Activities –

Join Claire Prosser as she presents 3 videos around looking for and finding shapes to create paintings.


Dysgu sut i greu paentiadau gan ddefnyddio siapiau

– Rhan o’n Gweithgareddau Criw Celf –

Ymunwch â Claire Prosser wrth iddi yn cyflwyno 3 fideos o gwmpas yn chwilio am a dod o hyd siapiau i greu paentiadau.


Download your worksheet here/Dadlwythwch eich taflen waith yma

File Type: www
Categories: Art, Geometric, Shape
Tags: Keystage 4, Keystage 5