23 Ionawr 2018

Cyfeoedd i Rannu Arddangosfa Celfyddydau ac Addysg

Archebwch ar lein nawr

Ymunwch â ni ar ddiwrnod San Ffolant â Chanolfan Gelfyddydau Chapter, i ddathlu a lansio marchnadfa artist digidol mewn ysgolion A2:Clymu.

Cyfe fydd y diwrnod i gael gwybod am artistiaid yn gweithio mewn ysgolion yn y cylch a’u cyfarfod nhw, yr athrawon sydd ynghlwm ac i brof peth o’u gwaith yn llygad y ffynnon.

Mae’r digwyddiad undydd hwn yn gyfuniad o farchnad a seminar ac fe fydd yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i athrawon ac artistiaid — cyfle i rwydweithio, i ymgysylltu, i drafod ac i gymryd rhan. Bydd yna siaradwyr gwadd, cyflwyniadau bywiog a gweithdai ymarferol ac fe allwch chi ymuno â ni am y diwrnod cyfan neu am ran ohono.

 

GALWAD AR ARTISTIAID: Os ydych chi’n artist ac am gael y cyfle i arddangos eich gwaith yn Arddangosfa Celfyddydau ac Addysg A2: Clymu ddydd Mercher 14eg Chwefror, cysylltwch â Patricia@arts-active-trust.flywheelstaging.com i gadw’ch lle. Dyddiad terfyn cadw lle, dydd Gwener 26 Ionawr 2018 fan bellaf.

 


Amserlen A2: Connect Expo 

 • 10.00am-11.30am – Gwylio’r Gweithdy Ymarferol Cyntaf
 • 10.00am-10.45am – Cyfarfod o Grŵp Rhanbarth Engage Cymru a chyflwyniad i’r Fframwaith Cymhwyster Digidol
  (Ar agor i aelodau Engage a’r rheini sydd heb fod yn aelodau)
 • 11-11.15am– Coffi/Te
 • 11.15am-12.00pm –
  Lansio App A2: Clymu, marchnadfa celfyddydau ac addysg ar lein newydd. Bydd y teclyn dihafal yma a ddyfeisiwyd ac a grëwyd gan A2: Clymu yn rhoi lle i athrawon ac artistiaid bostio cyfleoedd i gydweithredu, cael gweld gwaith ei gilydd, cychwyn prosiectau ar y cyd, rhannu sgiliau a meithrin perthynas ffrwythlon.
 • 12.00pm-6.00pm – Stondinau ac Arddangosfeydd Artistiaid mewn Addysg – Portffolio amrywiol o waith a grëwyd gan artistiaid mewn ysgolion.
 • 11.45am-1.15pm – Gwylio’r Ail Weithdy Ymarferol
 • 12.00pm-1.00pm – Cymhorthfa Cyfleoedd –
  Sesiwn ryngweithiol ar sut y mae App Ar Lein A2 Clymu yn gweithio.
 • 1.00pm-2.00pm– Cinio
 • 1.00pm-2.00pm – Gweithdy Cymhwyster Digidol Engage Cymru
  (Ar agor i aelodau Engage a’r rheini sydd heb fod yn aelodau)
 • 1.30pm-3.00pm – Gwylio’r Trydydd Gweithdy Ymarferol
 • 4.00pm-5.30pm – Cyfarfod Rhwydweithio A2: Clymu –
  Bydd y cyfarfod yn bwrw golwg ar brosiectau sy’n chwalu ac yn toddi ffiniau a rhwystrau cynhenid y diwrnod ysgol arferol, ei amserlen, ei gwricwlwm a’i adeiladwaith.
  Y modd y mae gadael i weithgaredd / cyrchddulliau dan arweiniad artistiaid lifo i bob agwedd ar yr ysgol yn rhoi lle i ni hybu a gwella dysgu yn y disgyblion a’r staff, sy’n cael effaith gadarnhaol barhaol. Y modd y mae lles, deall emosiynol yn ogystal â sgiliau sylfaenol, llythrennedd a rhifogrwydd – a chan hynny canlyniadau – i gyd ar eu hennill o fewnlifiad anhrefn dan reolaeth. Gobeithio y gallwn ddal y ddysgl yn wastad rhwng gwerth i’r dysgwyr yn erbyn tarfu.

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD