4 Hydref 2018

Gadael Olion – Diagramau, Cynlluniau, Brasluniau a Lluniadau 22/1/19

i Athrawon Cynradd ac Uwchradd

Cliciwch yma i archebu eich tocyn am ddim trwy eventbrite

dydd Mawrth 22 Ionawr 2019 | 10:00 – 15:30 Castell Cyfarthfa

Bydd y diwrnod hwn yn chwilio dysgu ar ei ffurf weledol. Mae lluniadu at ba ddiben bynnag y bo yn ymwneud ag astudio a deall y pwnc dan sylw. Pa un a’u tynnir o’r byw, o’r dychymyg ynteu yn ôl cyfarwyddyd, mae’r olion wnawn ni yn gyfrwng cyfathrebu a chlandro, cofnodi a chofio. Bydd y cwrs yma’n bwrw golwg ar wahanol fathau o’r defnydd rhyngddisgyblaethol o luniadu a bydd yn cefnogi athrawon celf arbenigol ac anarbenigol i fynd i’r afael â defnyddio lluniadu ar bob ffurf arno yn eu hystafelloedd dosbarth.

a2connect.eventbrite.co.uk

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD