9 Ionawr 2019

Athrawon a chreadigolion: gweithio’n glyfrach nid yn galetach gan ddefnyddio A2:Clymu

Beth oedd eich addunedau blwyddyn newydd chi? Neu, os nad ydych yn gwneud addunedau, eich addewidion i chi’ch hun? I mi, un ohonyn nhw bob gafael yw ‘gweithio’n glyfrach nid yn galetach’. Os ydych chi’n athro neu’n rhywun creadigol yn ein cymuned, does rhaid i chi ond gwneud PUM peth er mwyn i A2:Clymu weithio’n glyfrach i chi:

Ymgofrestru i enewyddlen A2:Clymu

Gewch chi gyngor ymarferol, ysbrydoliaeth a syniadau gan athrawon/greadigolion eraill, a manylion hyfforddiant a digwyddiadau a chyfleoedd eraill AM DDIM, yn syth i’ch blwch derbyn.

2) Creu cyfrif ar wefan A2:Clymu

Mae hyn yn golygu y gallwch greu neu chwilio am gyfleoedd a chael eich rhestru (yn ôl eich dewis) yn y cyfeiriadur Pobl fel bod pobl yn gallu cysylltu â chi. Cyn bo hir fe fydd yna fanteision eraill hefyd, fel hysbysiadau hollol addas, awtomatig am gyfleoedd sy’n cyd-fynd â’ch union ddiddordebau/arbenigaethau chi.

3) Mewngofnodwch yn y wefan, clicio Cyfleoedd ac a) dewis eich lleoliad, a b) dweud ‘ie’ er mwyn i’ch proffil gael ei gyhoeddi yn ein hadran ‘Pobl’ (yn ôl eich dewis) 

Bydd y ddau beth yma’n waith llai na munud i chi. Unwaith y byddwch wedi gorffen, byddwch yn gallu cael hyd i’r bobl iawn neu eu cyrraedd, yn gyflymach, a chael eich gweld yn ein cyfeiriadur pobl! Cewch wybod rhagor yma.

4) Dilynwch ni ar Gweplyfr a Trydar, ac o bryd i’w gilydd hoffi/rhannu/gwneud sylwad ar ein postiadau

Dewiswch y llwyfan sydd orau gennych fel y clywch chi’n gyflym am gyfleoedd, hyfforddiant a rhagor.

5) Cofiwch ddod i’n datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu proffesiynol a’n digwyddiadau AM DDIM

Fe ddowch oddi yno wedi’ch adfywio, eich ysbrydoli, ac yn fwy tebol i ennyn y creadigedd sydd yn eich disgyblion a’ch ysgol.

 


*Crëwch a chael hyd i gyfleoedd i’ch ysgol a’ch disgyblion, neu eich busnes creadigol*

Pa un a ydych chi’n athro sydd ar drywydd rhywun creadigol i rannu sgiliau ac ysbrydoliaeth â’ch disgyblion … neu’n rhywun creadigol sydd ar drywydd athrawon a disgyblion all fod ar eu hennill o’ch cyfraniad: cofiwch GREU yn ogystal â CHWILIO am gyfleoedd yn yr adran Cyfleoedd ar wefan A2:Clymu.


 

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD