28 Ionawr 2019

RSC: Romeo and Juliet i Athrawon Cynradd ac Uwchradd 4/3/19

i Athrawon Cynradd ac Uwchradd

Cliciwch yma i archebu eich tocyn am ddim trwy eventbrite

dydd Llun 4 Mawrth 2019 | 10:00 – 16:00 St David’s Hall, Caerdydd

Drwy A2 Clymu, y rhwydwaith celfyddydau ac addysg thanbarthol a redir gan Actifyddion Artistig, rydym yn cynnig diwrnod Dysgu Proffesiynol i athrawon i chwilio testun Romeo and Juliet.   Bydd y diwrnod hyfforddi yma’n golygu gweithio gydag Actorion yr RSC ac Ymarferwyr Addysg ac mae modd cymhwyso’r strategaethau dysgu mae’n eu cynnig yn llwyddiannus i Shakespeare a thestunau cymhleth eraill a ddefnyddir ym meysydd llafur Saesneg a Llythrennedd.

Roedd athrawon roddodd adborth ar weithdai cynt yn gytûn bod ganddyn nhw, ar ddiwedd y diwrnod, dechnegau amlddefnydd newydd i’w rhoi ar waith yn yr ystafell ddosbarth. Amcan y cyrsiau diwrnod hyn yw rhoi i chi strategaethau a syniadau newydd i’w dwyn i’ch canlyn yn ôl i’r ystafell ddosbarth. Dan arweiniad artistiaid sy’n arfer eu crefft a chanddynt wybodaeth benodol am y celfyddydau mewn cyd-destunau addysgol, mae pob diwrnod yn cyfuno arfer ymarferol a gweithredol yn ogystal â’r cyfle i rannu a rhwydweithio ag athrawon, cydweithwyr ac artistiaid eraill.

Mae llefydd ar y cwrs am ddim i’w cadw a bydd y rhwydwaith yn eich noddi i ddod, drwy gefnogi cost staff cyflenwi hyd at £150 y diwrnod.

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD