12 Rhagfyr 2019

Cyngor ar ddefnyddio drama yn y dosbarth – cyfres fideo Sgiliau dim Ffriliau – Drama #1

Mae drama’n declyn anhygoel ar gyfer dysgu ar draws y cwricwlwm. Mae’n ffordd hwyliog o wreiddio dysgu am ystod o bynciau; ac mae’n cynnig gwledd o fanteision, gan gynnwys meithrin hyder, datblygu sgiliau cyfathrebu ac iaith, annog cydweithio, datblygu deallusrwydd emosiynol, ysbrydoli meddwl creadigol  – i enwi dim ond rhai manteision! Dyma’r cyntaf o dri fideo Sgiliau dim Ffriliau, sy’n rhoi syniadau a chyngor i athrawon ar gyfer defnyddio drama yn yr ystafell ddosbarth.

Llwythwch y blog hwn i lawr fel taflen adnoddau.

Drama #1: Dewch â Drama i’ch Ystafell Ddosbarth

Gwthiwch y byrddau a’r cadeiriau’n ôl yn eich stafell ddosbarth a chychwyn neu orffen sesiwn â gêm ddrama sy’n cefnogi llafaredd a chydweithio

Gwnewch drama yn rhan o’ch gweithgareddau ystafell ddosbarth bob dydd

Does dim gofyn i chi gynllunio wythnosau ymlaen llaw

Does dim gofyn i chi gadw’r neuadd

Gweithgaredd 1:  Creu Stori Un Gair Ar y Tro

  1. Esboniwch i’r dysgwyr eich bod chi fel grŵp yn mynd i greu stori. Bydd pawb yn adio at y stori un gair ar y tro, felly fydd dim syniad gennym pa drywydd fydd y stori yn cymryd! Dangoswch yr elfen yma o’r ffilm A2 Clymu: Dod â Drama i’r Dosbarth i esbonio sut mae chwarae, neu rhowch gardiau o eiriau unigol i’r dysgwyr i drefnu mewn i frawddeg, a gofyn iddyn nhw sefyll yn y trefn cywir cyn eu darllen allan fesul un.
  2. Eisteddwch mewn cylch a dechreuwch gydag ‘Un’ neu ‘Amser’ (gan roi’r cyfle i’ch dysgwyr parhau gyda ‘Un-tro’ neu ‘Amser-Maith-yn-ôl’ fesul gair ac fe fyddwch chi wedi ddechrau ar drywydd stori un-gair-ar-tro cyffrous newydd!

Mae’r gêm yma’n rhoi cyfle i’r dysgwyr meithrin hyder, llafaredd a chreadigrwydd ar yr un pryd. Gyda’ch cefnogaeth chi byddant yn dysgu am ramadeg a sut i ychwanegu geiriau disgrifiadol gwych i wella ar eich brawddegau, neu sut i ddatblygu storiau gyda lleoliadau, cymeriadau neu digwyddiadau cyffrous. Partnerwch plant llai hyderus gyda rhai mwy hyderus am gefnogaeth, neu gyfeiriwch y dysgwyr at y Wal Dysgu am gymorth.

Gweithgaredd 2:  “Mae’r Haul yn Tywynnu ar…”

“Mae’r Haul yn Tywynnu ar…” yw enw’r gêm yma.

Eisteddwch mewn cylch ar gadeiriau. Mae un person yn sefyll ar ganol y cylch ac yn dweud  “Mae’r haul yn tywynnu ar unrhyw un sy’n…..” ac wedyn maen nhw’n gorffen y frawddeg â rhywbeth sy’n wir amdanyn nhw.

Dyma’r rheolau:

  1. Rhaid i chi newid cadeiriau os yw’r datganiad yn wir amdanoch chi
  2. Chewch chi ddim cyfnewid â’r person nesaf atoch chi oni bai eich bod chi yw’r unig ddau sy’n symud
  3. Chewch chi ddim rhedeg
  4. Gêm ddi-gyffwrdd yw hon, felly dim taclo rygbi

Cychwynnwch â datganiadau syml am olwg pobl (unrhyw un sy’n gwisgo sgidiau duon) a gallwch ymestyn i hoffterau/ gas bethau, hobïau a diddordebau, barnau, credoau, campau ac uchelgeisiau. Gallwch hyd yn oed ei gwneud yn berthnasol i’ch thema, er enghraifft, Shakespeare neu gyfnod y Tuduriaid.

Ble nesaf a ble i chwilio am gymorth?

CYSYLLTIADAU: Mwy o weithgareddau a gemau i chwarae gyda’ch dysgwyr

www.dramatoolkit.co.uk/drama-games

www.dramanotebook.com/drama-games

www.bbbpress.com/dramagames

 

Mae hwn yn rhan o gyfres o 15 fideo a thaflen adnoddau ‘Sgiliau dim Ffriliau’, a grëwyd gyda chymorth Hyrwyddwyr Celfyddydau A2:Connect. Athrawon yw’r Hyrwyddwyr Celfyddydau, sy’n gweithio gyda ni i rannu eu harfer a’u harbenigedd gydag ysgolion/ athrawon eraill yn y rhanbarth.

 


*Crëwch a chael hyd i gyfleoedd i’ch ysgol a’ch disgyblion, neu eich busnes creadigol*

Pa un a ydych chi’n athro sydd ar drywydd rhywun creadigol i rannu sgiliau ac ysbrydoliaeth â’ch disgyblion … neu’n rhywun creadigol sydd ar drywydd athrawon a disgyblion all fod ar eu hennill o’ch cyfraniad: cofiwch GREU yn ogystal â CHWILIO am gyfleoedd yn yr Plwg.


 

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD