Pecynnau Addysg a Dysgu i Chi!

Rydym wedi bod yn gweithio’n galed y tu ôl i’r llenni ar bob un o’n gwahanol linynnau prosiect.

Un o’r pethau rydym wedi bod yn ei ddatblygu yw cwisiau, taflenni gwybodaeth a phecynnau addysg sydd ar gael i bob oedran. Rydym wedi bod yn canolbwyntio ar gerddoriaeth wedi’i chymysgu â sgiliau trawsgwricwlaidd i gefnogi’r dysgu hwn a byddem wrth ein boddau pe baech yn lawrlwytho ein pecynnau, ein taflenni gwybodaeth a chymryd rhan yn ein cwisiau i ehangu eich gwybodaeth.

Mae ein pecynnau addysg yn addas ar gyfer dysgu gartref ac i’w defnyddio yn yr ysgol felly os oes rhywun y gwyddoch a allai ddod o hyd iddynt yn ddefnyddiol yna rhowch wybod iddynt.

Pecynnau Addysg – Ar gael i’w dysgu o Gyfnod Allweddol 1 + (gan gynnwys oedolion!)

Ddim yn ymddiddori mewn cerddoriaeth? Edrychwch ar adrannau’r prosiect i weld pa bethau cyffrous eraill sydd i chi eu gwneud mewn disgyblaethau celfyddydol eraill.

Edrychwch ar y tudalennau hyn am becynnau / cwisiau / taflenni gwybodaeth a mwy!

Oeddech chi’n gwybod bod gennym ni gyfres podlediad?

2020-06-12T10:56:16+01:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top