1 Gorffennaf 2020

Gŵyl Ty Allan – Gwyl y Celfyddydau Digidol

“Gwyl Ty Allan” – Gŵyl gelf ddigidol ar-lein newydd gyffrous.
18-Gorffennaf – 15 Awst 2020 

Gyda’n holl weithgareddau Haf yn methu â chynnal yn bersonol rydym wedi dyfeisio gŵyl gelf ddigidol ar-lein newydd, “Gwyl Ty Allan” a fydd yn ysbrydoli pawb i fod yn greadigol, ac yn ein hannog ni i gyd allan i’r awyr iach. Daw’r ŵyl ddigidol hon ar adeg lle mae dysgu o bell wedi dod yn sylfaenol i bobl ifanc yn ystod y cyfnod hwn o gloi sydd gennym, ac yr ydym i gyd yn dal i’w brofi.

Rydym wedi bod yn arwain y ffordd yn ein hymgysylltiad ag ysgolion, athrawon, teuluoedd a phobl ifanc, gan ddarparu adnoddau addysgol ar-lein, mynediad at diwtorialau creadigol byw ynghyd â dolenni a chyngor. Bydd “Gwyl Ty Allan”, yn darparu mynediad am ddim i weithgareddau ar-lein a bydd yn cynnwys gweithgareddau dan arweiniad artistiaid a phrosiectau bach.

The festival will encourage all, particularly young people to find inspiration, and enjoy the natural world and being out -doors.  Whether it’s in the parks, urban environment, garden or balcony during lockdown we have seen nature coming closer and playing an important role in our wellbeing.  Bryony Harris, Cyfarwyddwr, Arts Active

Gwyl Ty Allan yn annog pawb, yn enwedig pobl ifanc, i ddod o hyd i ysbrydoliaeth, a mwynhau’r byd naturiol sydd o’n cwmpas. Bydd ysgogiadau allweddol sy’n ymwneud â phwnc natur yn rhan o’r broses greadigol ac ymgysylltu, gan ennyn ymdeimlad o les. 

Ar y cyd ag “Gwyl Ty Allan”, rydym hefyd wedi dyfeisio parseli creadigrwydd i gefnogi’r bobl ifanc hynny nad ydynt yn gallu cyrchu gweithgareddau ar-lein oherwydd ardal wledig, ardaloedd o amddifadedd ac eraill yng nghanol de Cymru. Bydd y parseli yn cael eu dosbarthu i ddisgyblion enwebedig erbyn diwedd y tymor i’w cefnogi trwy wyliau’r haf.

https://artsactive.org.uk/wp-content/uploads/2020/07/cymwebsite-out_47828631-300×114.png

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD