A2: Criw Celf – Animeiddiad 17-24 oed

11:00AM - 3:00PM
Neuadd Trehopcyn

Animeiddiad Criw Celf A2 gyda’r artist Esme Powell

Treuliwch y diwrnod yn creu animeiddiadau byr gan ddefnyddio gwahanol dechnegau stop-symud 2D. Bydd y gweithdy yn rhoi cyflwyniad i animeiddio a chyn-gynhyrchu, gyda thasgau yn cynnwys dylunio cymeriadau, bwrdd stori, creu asedau, ac animeiddio lluniadu â llaw/collage.

Byddwch yn dysgu sut i greu gosodiad stop-symud gartref, sy’n golygu y gallwch chi gymryd y sgiliau a ddysgwch o’r gweithdy hwn a’u datblygu ymhellach os hoffech chi! Delfrydol ar gyfer dechreuwyr ac animeiddwyr newydd.

Darperir yr holl ddeunyddiau

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD