A2: Criw Celf – Animeiddiad 17-24 oed

11:00AM - 3:00PM
Neuadd Trehopcyn

Animeiddiad Criw Celf A2 gyda’r artist Esme Powell

Treuliwch y diwrnod yn creu animeiddiadau byr gan ddefnyddio gwahanol dechnegau stop-symud 2D. Bydd y gweithdy yn rhoi cyflwyniad i animeiddio a chyn-gynhyrchu, gyda thasgau yn cynnwys dylunio cymeriadau, bwrdd stori, creu asedau, ac animeiddio lluniadu â llaw/collage.

Byddwch yn dysgu sut i greu gosodiad stop-symud gartref, sy’n golygu y gallwch chi gymryd y sgiliau a ddysgwch o’r gweithdy hwn a’u datblygu ymhellach os hoffech chi! Delfrydol ar gyfer dechreuwyr ac animeiddwyr newydd.

Darperir yr holl ddeunyddiau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD