Hitchcock gyda Gamelan! The Lodger – A story of the London Fog.

7:30PM - 9:00PM
Canolfan y Celfyddydau

Mae Actifyddion Artistig yn falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth â Chanolfan y Celfyddydau Memo i gyflwyno’r digwyddiad sinema unigryw ac arloesol yma, sy’n cyfuno cyfeiliant cerddoriaeth FYW gan ddefnyddio Gamelan Jafanaidd gyda ffilm fud glasurol ‘The Lodger: A Story of the London Fog’, a ryddhawyd 97 mlynedd yn ôl ar y dyddiad yma, Dydd San Ffolant, 1927.

Mae ffilm fud Alfred Hitchock yn adrodd stori llawn cynllwyn ac ansicrwydd, mae’n ffilm gyffro fyrlymus sy’n ffynnu ar euogrwydd ar gam, arwr amheus a menyw mewn perygl. Dewiswyd y ffilm nid yn unig am ei naratif afaelgar, ond am ei chysylltiad pwysig â Chymru drwy’r cerddor, cyfansoddwr, ac actor o Gymru, Ivor Novello, sydd wedi creu gwaddol ym myd cerddoriaeth hyd heddiw, drwy’r Gwobrau Novello.

Am un noson yn unig, nos Iau, 21 Mawrth 2024, am 7.30pm, bydd Helen a chymuned o chwaraewyr Gamelan Caerdydd a grŵp o gerddorion proffesiynol, yn plethu traddodiad y ffilm fud a chyfeiliant cerddorol byw ar gyfer ‘The Lodger’, i adleisio traddodiad Indonesia o berfformiadau pypedwaith cysgod Wayang Kulit, y mae cerddoriaeth Gamelan yn ganolog iddo. 

Valentine Early Bird Ticket Offer:  £9 & £7 (concessions)  if you book between Wednesday 14 & Wednesday 28 February. 

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD