Podlediadau Cerdd.

Podlediadau Cerdd.

Yn cael eu cyflwyno gan Jonathan James, yng nghwmni Angharad Smith, neu ‘JJ a Haz’ fel y’u gelwir, mae’r ddeuawd fyrlymus hon yn pori drwy bob math o gerddoriaeth a genres, gan rannu gyda chi eu hoff ddarnau personol, ynghyd â rhai jôcs cerddorol sy’n ychwanegu teimlad chwareus ac anffurfiol i’r podlediad. Gan weithio fel rhan o Gyfres Glasurol yng Nghaerdydd Neuadd Dewi Sant (Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru), rydym yn cynnal llawer o bethau ychwanegol cyffrous ochr yn ochr ag ef i gefnogi’r cyngherddau.

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD