Prom Soundworks

1:30PM - 3:00PM

Dyma Actifyddion Artistig yn cyflwyno cyngerdd haf hamddenol fel rhan o brosiect Soundworks i oedolion a phobl ifanc sydd ag anableddau dysgu ac awtistiaeth. Mae’r cyngerdd byr yma’n cynnwys rhaglen amrywiol o gerddoriaeth ysgafn a difyr gan arweinwyr cerdd Soundworks: Emma Davies ar y clarinét a Philip Richards-May ar y piano, ynghyd â’r ddeuawd wadd, Filkin’s Drift.

Dyma gyngerdd sy’n rhoi digon o gyfleoedd i’r gynulleidfa gymryd rhan, boed drwy chwarae offerynnau, cyd-ganu, neu ddim ond mwynhau’r awyrgylch. Mae’n addo bod yn llawer o hwyl a sbri i bawb. 

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD