Gamelan Caerdydd yw ein hensemble cymunedol sy’n cwrdd yn rheolaidd ar nos Fawrth. Mae’r repertoire yn cynnwys darnau Jafanaidd traddodiadol yn ogystal â chyfansoddiadau gorllewinol ar gyfer y gamelan. Mae’r gamelan yn gyfres wych o offerynnau amlbwrpas sy’n galluogi disgyblion o bob oed a gallu i gymryd rhan. Mae’r grŵp yn croesawu aelodau newydd, ni waeth beth yw eu gallu neu eu profiad blaenorol. Cynhelir pob sesiwn wythnosol yn Stiwdio Lefel 1 yn Neuadd Dewi Sant rhwng 6pm ac 8pm.

Cyfarwyddwr Cerddorol: Helen Woods | Cynhyrchydd Gamelan: Rhian Workman