Yma, yn Actifyddion Artistig, rydym yn bwriadu annog pobl, o’r ieuaf i’r hynaf, i gymryd rhan a mwynhau gweithgareddau artistig. Mae ein rhaglen Gamelan yn cynnig cyrsiau a gweithdai rheolaidd i bobl o bob oedran a gallu brofi natur gynhwysfawr Gamelan. O weithdai 2 awr yn cyflwyno Gamelan i bobl nad ydynt wedi ei drio o’r blaen i gyrsiau dros y penwythnos i’r rhai sy’n ymarfer Gamelan yn rheolaidd ac sydd am ehangu eu gwybodaeth a’u sgiliau. Rydym yn bwriadu cynnig rhywbeth i bawb sydd â diddordeb ym myd Gamelan.