27 Mawrth 2020

Cynnwys ar-lein i anghofio am COVID-19

Rydym yn brysur yn gweithio y tu ol i’r llenni i greu cymaint o gynnwys ar-lein a rhyngweithiol ag y gallwn i chi gyd. Bydd hyn yn cynnwys fideos, podlediadau, cwisiau, rhestri chwarae a llawer mwy. Bydd hyn i gyd ar gael i chi cyn bo hir felly cadwch lygad ar ein gwefan. Bydd popeth ar gael ar ein Tudalen Ryngweithiol!

Arhoswch gyda ni ac arhoswch yn ddiogel!

Yn dod cyn bo hir

 1. Maw 5th Maw 2024

  Soundworks

  11:00AM - 12:30 PM
  Canolfan Hamdden y Goellewin
 2. Maw 5th Maw 2024

  Soundworks

  1:30PM - 3:00 PM
  Canolfan Hamdden y Goellewin
Gweld digwyddiadau

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD