Cyfansoddiad Ysgolion Cynradd – Cwrs Digidol

Fel rhan o’n Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol – Ychwanegiadau bob blwyddyn rydym yn cynnal gweithdai cyfansoddi a chyngherddau ar gyfer plant ysgolion uwchradd a chynradd. Dylai ein project cyfansoddi ysgolion cynradd fod wedi gweld y cyfansoddwr Helen Woods yn gweithio mewn 8 ysgol gynradd ar draws Bro Morgannwg a Chaerdydd yn ystod Mawrth 2020, yn arwain at gyngerdd yn Neuadd Dewi Sant gyda’r Hermes Experiment. Roedd y prosiect hwn yn gweithio gyda Gŵyl Gerdd Bro Morgannwg gyda chefnogaeth Neuadd Dewi Sant, Cyngor Celfyddydau Cymru, Ty Cerdd a Chyngor Bro Morgannwg.

Yn anffodus, oherwydd y pandemig COVID19 bu’n rhaid canslo’r project hwn. Doedden ni ddim am i ddisgyblion golli’r cyfle cyffrous hwn i greu eu cerddoriaeth eu hunain, felly rydym wedi llunio pecyn i ddisgyblion cyfnod allweddol 2 ei wneud gyda’u hathrawon/rhieni/gwarcheidwaid gartref, neu yn yr ystafell ddosbarth, lle bynnag y bo’n ddiogel i wneud hynny. Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau a byddem wrth ein boddau yn clywed eich cyfansoddiadau cerddorol.

Anelir y pecyn hwn at ddisgyblion cyfnod allweddol 2 ac mae’n edrych ar ddefnyddio storïau i greu cyfansoddiadau cerddorol.

Gwrando a Awgrymir:

Y ‘Swyn’ gwreiddiol

Yn debyg i hyn

2020-06-11T19:03:15+01:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top