1 Hydref 2020

Sesiynau gwaith sain i fod yn FYW STREAMED

Soundworks yw ein gweithdy creu cerddoriaeth rheolaidd a gynhelir yn Neuadd Dewi Sant ar gyfer oedolion sydd ag nifer o anghenion arbennig. Mynychir y sesiynau gan oedolion ag amrywiaeth o anawsterau corfforol a dysgu ac mae’n galluogi cyfranogwyr i archwilio a chreu cerddoriaeth mewn modd pleserus a hygyrch.

Fel arfer, cynhelir ein sesiynau yn Neuadd Dewi Sant yn ein gofod stiwdio Lefel 1 ond oherwydd yr amgylchiadau o amgylch yr achos COVID19 cyfredol, ni all yr holl sesiynau Soundworks mewn person gael eu cynnal ar hyn o bryd. Y tymor diwethaf gwnaethom gynnig fideos tiwtorial a recordiadau sain ‘gwneud eich offeryn eich hun’ bob wythnos i’w mwynhau’n ddiogel gartref. Y tymor hwn, rydyn ni’n mynd i fod yn fyw yn ffrydio ein sesiynau gyda Phil ac Emma i bawb eu mwynhau gartref yn lle felly dewch i ymuno â ni ar ein sesiynau dydd Mawrth arferol i gael ychydig o hwyl a llawer o gerddoriaeth fendigedig.

Bydd ein tymor Hydref 2020 yn cael ei redeg trwy ffrwd fyw ar ein sianel YouTube ar y dyddiadau isod gan ddechrau am 1:30 pm gan bara tua 30 – 45 munud.

Arts Active YouTube Channel – https://www.youtube.com/channel/UCwCshpbK3kkyuchw-vLyWRg

Gallwch glicio ar bob dyddiad isod i gael dolen uniongyrchol i bob un o’r ffrydiau byw:

Dydd Mawrth 13eg Hydref 2020 – 1: 30yp yn cychwyn

Dydd Mawrth 20fed Hydref 2020 – 1: 30yp yn cychwyn

WYTHNOS I ffwrdd

Dydd Mawrth 3ydd Tachwedd 2020 – 1: 30yp yn cychwyn

Dydd Mawrth 10fed Tachwedd 2020 – 1: 30yp yn cychwyn

Dydd Mawrth 17eg Tachwedd 2020 – 1: 30yp yn cychwyn

Dydd Mawrth 24 Tachwedd 2020 – 1: 30yp yn cychwyn

Dydd Mawrth 1af Rhagfyr 2020 – 1: 30yp yn cychwyn

Dydd Mawrth 8fed Rhagfyr 2020 – 1: 30yp yn cychwyn

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD