Amser cerddoriaeth a symud gyda Phil ac Emma.

Ymunwch â Phil ac Emma wrth iddyn nhw fynd â chi ar deithiau cyffrous trwy gerddoriaeth, symud a straeon. Mae’r fideos byr hyn wedi’u cynllunio i’w mwynhau ar unrhyw adeg ac mor aml ag y dymunwch. Maent yn ymdrin â symudiadau hawdd, gwrando ar y gerddoriaeth ac ymuno â’r gweithredoedd, straeon gyda “theithiau cerdded gwrando”, gwrando gweithredol a digon o bethau hwyl eraill i’w gwneud.

Mae’r sesiynau hyn wedi’u cynllunio ar gyfer plant ag anawsterau dysgu a chorfforol fel rhan o’n gweithgareddau Cerddorfa Agored.

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD