18 Gorffennaf – 15 Awst

Gŵyl Gelfyddydol Ddigidol

Ymunwch gyda ni – Byddwch yn rhan o’r hwyl.

GWYL TY ALLAN

Bydd Gŵyl Tŷ Allan – gŵyl gelfyddydol ddigidol newydd – yn cael ei lansio ddydd Sadwrn 18 Gorffennaf.

– Mynediad AM DDIM i weithgareddau creadigol ar-lein i bawb –

The festival will encourage all, particularly young people to find inspiration, and enjoy the natural world and being out -doors.  Whether it’s in the parks, urban environment, garden or balcony during lockdown we have seen nature coming closer and playing an important role in our wellbeing.”

Bryony Harris, Cyfarwyddwraig,  Actifyddion Artistig

GŵYL Tŷ ALLAN yn dechrau yn:
0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Amserlen Digwyddiadau

NODWCH Y CANLYNOL- Bydd holl weithgareddau’r ŵyl ar gael rhwng 9am a 5pm ar y dyddiadau a bennir. Bydd cadarnhad amseroedd ar gyfer y gweithgareddau hyn yn cael ei ddiweddaru yn nes at yr amser. Bydd unrhyw ddolenni byw ar gyfer gweithgaredd ar gael ar fore’r digwyddiad hwnnw, ac nid cyn hynny.

MWY O DDIGWYDDIADAU YN DAL I DDOD!

– Cliciwch ar ddigwyddiadau unigol i gael mwy o fanylion –